دانلود کتاب های آموزش پیانو چرنی Carl Czerny Piano Studies Download xytune
دانلود ۳۴ جلد کتاب آموزش پیانو از کارل چرنی Carl Czerny

کارل چرنی (Carl Czerny) از بزرگترین استادان پیانو در قرن های ۱۸ و ۱۹ به شمار میرود,او بیش از ۱۰۰۰ قطعه برای تمرین و آموزش پیانو آماده کرده است,همچنین اجرا های بزرگ و بی نظیری در کارنامه ی خود دارد.امروزه کتاب های چرنی به شکل بسیار گسترده برای آموزش پیانو به کار میرود,در این بخش مجموعه ی بزرگی از کتاب های ارزشمند چرنی را برای شما آماده کرده ایم که میتوانید به صورت مستقیم از xyTune دریافت نمایید …

دانلود مستقیم
فرمت
عنوان فایل
دانلود مستقیم
PDF
Czerny - Op. 139, 100 Progressive Studies I
دانلود مستقیم
PDF
Czerny - Op. 139, 100 Progressive Studies II
دانلود مستقیم
PDF
Czerny - Op. 200, The Art of Improvisation
دانلود مستقیم
PDF
Czerny - Op. 245, Grand Exercise
دانلود مستقیم
PDF
Czerny - Op. 261, 125 Exercises in Passage Playing
دانلود مستقیم
PDF
Czerny - Op. 299, The School of Velocity
دانلود مستقیم
PDF
Czerny - Op. 300, The Art of Preluding
دانلود مستقیم
PDF
Czerny - Op. 335, The School of Legato and Staccato
دانلود مستقیم
PDF
Czerny - Op. 337, Daily Studies
دانلود مستقیم
PDF
Czerny - Op. 348, Grand Exercise
دانلود مستقیم
PDF
Czerny - Op. 365, The School of the Virtuoso
دانلود مستقیم
PDF
Czerny - Op. 399, The School of the Left Hand
دانلود مستقیم
PDF
Czerny - Op. 400, The School of the Fugue
دانلود مستقیم
PDF
Czerny - Op. 409, 50 Grand Studies
دانلود مستقیم
PDF
Czerny - Op. 453, 110 Easy and Progressive Exercises I
دانلود مستقیم
PDF
Czerny - Op. 453, 110 Easy and Progressive Exercises II
دانلود مستقیم
PDF
Czerny - Op. 481, 50 Studies for Beginners
دانلود مستقیم
PDF
Czerny - Op. 553, Octave Studies
دانلود مستقیم
PDF
Czerny - Op. 599, Practical Method for Beginners
دانلود مستقیم
PDF
Czerny - Op. 636, Preliminary School of Finger Dexterity
دانلود مستقیم
PDF
Czerny - Op. 684, 24 Etudes
دانلود مستقیم
PDF
Czerny - Op. 718, 24 Studies for the Left Hand
دانلود مستقیم
PDF
Czerny - Op. 740, The Art of Finger Dexterity
دانلود مستقیم
PDF
Czerny - Op. 748, 25 Etudes for Small Hands
دانلود مستقیم
PDF
Czerny - Op. 756, 25 Grand Etudes
دانلود مستقیم
PDF
Czerny - Op. 777, 24 Five-Finger Exercises
دانلود مستقیم
PDF
Czerny - Op. 802, Practical Finger Exercises
دانلود مستقیم
PDF
Czerny - Op. 821, 160 Eight-Measure Exercises
دانلود مستقیم
PDF
Czerny - Op. 822, Gradus ad Parnassum I
دانلود مستقیم
PDF
Czerny - Op. 822, Gradus ad Parnassum II
دانلود مستقیم
PDF
Czerny - Op. 823, The Little Pianist
دانلود مستقیم
PDF
Czerny - Op. 848, Nouveaux Exercices Journaliers
دانلود مستقیم
PDF
Czerny - Op. 849, Etudes de Mechanism
دانلود مستقیم
PDF
Czerny - Op. 861, 30 Progressive Studies for the Left Hand

پسورد : www.xytune.com (با حروف کوچک تایپ کنید)